ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายข้าวราดแกง ประจำปีการศึกษา 2566