ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ห้องเรียน MEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ห้องเรียน MEP ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนยึดประกาศฉบับนี้เป็นสำคัญ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://bit.ly/3t6bANB

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://bit.ly/33TJsow

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้อง MEP ม.1 https://bit.ly/3pgDrtw