ประกาศการหยุดเรียนกรณีพิเศษทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
ด้วยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จึงขอหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ วัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียน
ในการเข้ารับฉีดวัคซีนตามวัน เวลา พร้อมทั้งการแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน อีกทั้งการเดินทางมารับวัคซีนของนักเรียน ขอให้ผู้ปกครอง รับ – ส่ง นักเรียนด้วยตนเอง ตามกำหนดการฉีดวัคนที่ส่งมาพร้อม