นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ด้วยระบบ Google Meet