นักเรียนแลกเปลี่ยนจากราชอาณาจักรสเปน Miss Lucia Hayward Tripero

ด้วยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ AFS ประเทศไทยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและนานาชาติ ในครั้งนี้ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับอุปถัมภ์ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากราชอาณาจักรสเปน คือ Miss Lucia Hayward Tripero ซึ่งจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3.12, 4.3 และ 5.3 เป็นระยะเวลา 10 เดือน