นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมชมงานนิทรรศการภาพถ่าย Transfiguration: Tattoos from birth to death โดย M.Cédric Arnold ศิลปินชาวฝรั่งเศส ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยท่านผู้อำนวยการมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และท่านเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมชมงานนิทรรศการภาพถ่าย Transfiguration: Tattoos from birth to death โดย M.Cédric Arnold ศิลปินชาวฝรั่งเศส ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสมาคมฝรั่งเศสจังหวัดเชียงราย ร่วมกับฝ่ายความร่วมมือและวัฒนธรรม สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมี Madame Eve LUBIN ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือและวัฒนธรรม ผู้แทนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ นักเรียนจากชมนุมดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง นักดนตรีจากวงโยธวาทิต และนักแสดงจากชุมนุมสร้างสรรค์การแสดงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ยังได้ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและแสดงความสามารถพิเศษให้กับชาวต่างชาติ ได้แก่ ฟ้อนบุพผามาลา ฟ้อนโคมล้านนา การขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส La vie en rose และบรรเลงดนตรีพื้นเมืองตลอดกิจกรรม