นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2