นักเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เข้าร่วมการแข่งขันและสัมมนา “The 3rd CRPAO Lead Youth Conference 2021”

เมื่อวันที่ 25-29 ตุลาคม 2664 นักเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เข้าร่วมการแข่งขันและสัมมนา “The 3rd CRPAO Lead Youth Conference 2021” ในTheme : The New Beginning: Gender Equality, Anti-Bullying and Hope after Covid. ‘ความเท่าเทียมกัน การหยุดยั้งการล้อเลียนและความหวังหลังจากวิกฤติโควิด’ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมในการแข่งขันและสัมมนาครั้งนี้จำนวน 29 ทีม 197 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย พม่าและญี่ปุ่น

….ผลจากการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัล 2ทีมได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 4 ทีม Damrongratsongkroh Team A ประกอบด้วย

1. นางสาวอักษราพัชร์ ขัติยะ
2. นางสาวอาภาภัทร สุขบรรเจิด
3. นางสาวมัธติกา ธัญญาโกศล
4. นางสาวธัญชนก ปิงยอง
5. นางสาวศรุตา ริยาพันธ์
6. นายธนาวุฒิ ชนาวรรณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมกับคอร์สเรียน Intensive Writing Course จำนวน 10 ชั่วโมง กับสถาบัน Spark Prep

.…และ Damrongratsongkroh Team ทีม B ได้รับรางวัล Judges’ Choice ได้แก่

1. นางสาวพิชญา บำรุงจิตต์
2. นางสาวขวัญศิริ เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวทิมกฤตา บรรจงอินถา
4. นางสาวสุรัญชนา เครือชมภู และ
5. นางสาวศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมกับคอร์สเรียนการเขียน Intensive Writing Course เป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง กับสถาบัน Spark Prep.


ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวศรัญญา วงค์พฤกษา
2.นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัวัฒน์