ต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 และเทศกาลอาหาร ชา กาแฟ จังหวัดเชียงรา

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยนางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล และนายสิริชัย มีโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 และเทศกาลอาหาร ชา กาแฟ จังหวัดเชียงราย เป็นการส่วนตัว