ค่ายภาษาอังกฤษ DS English Star Searching Year 2 ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) ร่วมกับงาน EIS จัดค่ายภาษาอังกฤษ DS English Star Searching Year 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 ณ ขุนเขาม่านฟ้ารีสอร์ท อ. แม่จัน จ.เชียงราย