คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกิจกรรมตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกิจกรรมตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทย ณ ห้องประชุมศรีดำรง