ขอแสดงความยินดี นางสาวเพชรไพลิน ใจโผก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน นิทรรศการภาษาจีน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดี นางสาวเพชรไพลิน ใจโผก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน นิทรรศการภาษาจีน “ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 20 ไทย-จีน ร่วมใจร่วมพลัง สร้างสรรค์สัมพันธ์วิถีใหม่ ”ซึ่ง จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยสามารถรับชมผลงานผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=5SAqwmaaHCQขอแสดงความยินดี นางสาวสุพัตรา มณีบงกช นางสาวญาณี เลเชอะ และนางสาววรรรรรร จุมปูธง ได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิปวีดีโอเรื่องของดีในท้องถิ่น นิทรรศการภาษาจีน “ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 20 ไทย-จีน ร่วมใจร่วมพลัง สร้างสรรค์สัมพันธ์วิถีใหม่ ”ซึ่ง จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยสามารถรับชมผลงานผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=J7nLnU0moW4