ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนิตา ทายะนา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3 นักกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนิตา ทายะนา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3 นักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 100 เมตร และ 200 เมตร ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ที่จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ในโอากาสนี้ นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้