ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย และภาค ๕ จากการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ “เสกักเกมส์”

ผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ “เสกักเกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ จังหวัดพัทลุง โดยการแข่งขันครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย และภาค ๕ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ประเภทพุ่งแหลน และทุ่มน้ำหนัก ได้รับ ๑ เหรียญเงิน ประเภทขว้างจักร
Link : Facebook