ขอแสดงความยินดีกับน้องบาส นายธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง ได้รับรางวัล “เพชรเชียงราย” ประจำปี 2566 รางวัลต้นแบบการทำความดีเพื่อสังคม

ขอแสดงความยินดีกับน้องบาส นายธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL12 ระดับประเทศ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัล “เพชรเชียงราย” ประจำปี2566 รางวัลต้นแบบการทำความดีเพื่อสังคม มอบโดยนายอนุกุล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ซึ่งได่รับความเมตตาจากท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์,ดร. ประธานมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดชียงราย