ขอแสดงความยินดีกับนายคุณวุฒิ งานยางหวาย นักเรียนชั้น ม.6.10 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคัดลายมือ ภาษาจีน ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนายคุณวุฒิ งานยางหวาย นักเรียนชั้น ม.6.10 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคัดลายมือ ภาษาจีน 🇨🇳 ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 1,811 คน