ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานคลิปวีดีโอสั้น ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง ฉันฝัน ? (Je rêve ?)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปุญญิศา ไชยสาร นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ชั้น ม.5.9 โรงเรียนดำรงราษฎณ์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานคลิปวีดีโอสั้น ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง ฉันฝัน ? (Je rêve ?) โดยการแข่งขันจัดโดยสถานทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลเป็น ipad 1 เครื่อง จากกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย