ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลพิเศษและรางวัลเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3

ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลพิเศษและรางวัลเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 最·孔院 ครั้งที่ 3 ซึ่งผลงานของนักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผลงานจะได้รับการส่งไปประกวดต่อระดับนานาชาติในโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ ประเทศจีน ต่อไป

🇨🇳 清莱永存中学💛 💙 汉语专业 🇨🇳