ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่างๆประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ได้รับรางวัลจากการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นและภาพถ่าย หัวข้อ สิ่งของล้ำค่าของฉัน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่างๆประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ได้รับรางวัลจากการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นและภาพถ่าย หัวข้อ สิ่งของล้ำค่าของฉัน ประกอบด้วย
1.นางสาวณัฐฑริกา ปัถวี ม.6.1 ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

2.นางสาวเจนจิรา ดวงปิก ม.6.11 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

3. นางสาวพัชราภา นัยนานนท์ ม.5.11 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

และการเเข่งขันบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) มีนักเรียนได้รับรางวัลผลงาน 30 อันดับแรก ได้แก่ 1. นางสาวนันทิกานต์ โปนคำปิน นักเรียนชั้น ม.5.11

2. นางสาวภัทรวดี ศรีผาย นักเรียนชั้น ม.5.11