ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17”