ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรัตนา ไชยเลิศ นายคริษฐ คีรีแก้ว และนายพีรพัฒน์ สวัสดิทัศ ที่ได้รับรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรัตนา ไชยเลิศ นายคริษฐ คีรีแก้ว และนายพีรพัฒน์ สวัสดิทัศ ที่ได้รับรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี 2564 และโรงเรียดำรงราษฎร์สงเคราะห์ยังได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชมรมคนดีศรีเชียงราย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย