ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการ เลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการ เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย ได้แก่
นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทัศนีย์ มะโนสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวนฤทัย ทำบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการจำนวน 2 รายได้แก่
นายอัศวิน ธะนะปัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัฐกฤตา ฟองฟู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย