ขอแสดงความยินดีกับครูชีวัน สันธิ ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับครูชีวัน สันธิ ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์ และบรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือการสอนภาษาฝรั่งเศสที่น่าสนใจ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19” โดยเป็นครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสชาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาและบรรยาย ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดโดยสมาคมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศมาเลเซีย และฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา สถานทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา