ขอต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นานาชาติ Ms. Muriel Sophie Albrecht โครงการครูผู้ช่วยสอน และนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตาลี่ Mr. Philipp Knope จากประเทศเยอรมณี

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นานาชาติ Ms. Muriel Sophie Albrecht จากประเทศเยอรมณี โครงการครูผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2566 – 20 กรกฎาคม 2567 และขอต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยนโรตาลี่ Mr. Philipp Knope จากประเทศเยอรมณี ซึ่งนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและเรียนร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5.3 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 – มิถุนายน 2567