ขอขอบพระคุณท่าน ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอขอบพระคุณท่าน ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล 罗健华博士 ที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท