กิจกรรม “JAPAN DAY” ครั้งที่ 15 จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

กิจกรรม “JAPAN DAY” ครั้งที่ 15 จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและได้ฝึกปฏิบัติการจริงจากชาวญี่ปุ่นโดยตรง นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้แก่ การเขียนพู่กันจีนการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ทำพัด พับกระดาษ สวมชุดยูกะตะ การเต้นรำแบบบ้งโอโดริ บิงโกเกมส์รับของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูสอนภาษาญี่ปุ่น และวิทยากรชาวญี่ปุ่น รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 102 คน

Message us