กิจกรรม Basics English Comunication training

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม Basics English Comunication training สำหรับนักเรียนห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SME) ม.4.3 ณ สถาบันสอนภาษา AUA Language center ระหว่างวันที่ 16-30 ส.ค66 เวลา 14.30น.-16.20น.