กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ตามที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจัด จัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมสร้างสุข ณ เชียงราย ครั้งที่ 5

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ตามที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจัด จัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมสร้างสุข ณ เชียงราย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ในโอกาสนี้ได้มีนักเรียนของเราได้รับโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานด้านดนตรีและการขับร้อง ได้แก่

1. นายธนพล ไกลถิ่น ชั้น ม.5.3

2. นายบุญบงการ จินาอิ ชั้น ม. 5.3

โดยมีครูอังคณา ละออ เป็นครูผู้ควบคุมวง

Message us