กิจกรรมวันวัฒนธรรมสัมพันธ์สามชาติ (La fête) ภายใต้ตีม “เทพนิยาย”

วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมสัมพันธ์สามชาติ (La fête) ภายใต้ตีม “เทพนิยาย” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้ง 3 ชาติ โดยภายในงานได้จัดแสดงการเดินแบบแฟชั่นโชว์ ละครสั้น การเต้นระบำประกอบเพลง การร้องเพลงเดี่ยว เพลงประสานเสียง และจำหน่ายอาหารจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น