กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ( MEP), การร้องเพลงจากผู้ชนะการประกวดร้องเพลง และการแสดงเต้น cover dance จากทีมผู้ชนะ พร้อมทั้งการมอบรางวัลจากการแข่งขันในรูปแบบ New Normal ดังนี้1. การแข่งขัน Christmas Card2. การแข่งขัน Making Snowman3. การแข่งขัน Christmas Drawing and Painting4. การแข่งขัน Christmas Singing Contest5. การแข่งขัน Christmas Cover Dance Merry Christmas and Happy New Year 2022