การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ในกิจกรรม “ZHONG LING CUP” การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 และ วันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. ด.ญ.จิรัชญา หนสมสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.11
2. นายนุภาพ ยั่งวจนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10
3. น.ส.เพชรไพลิน ใจโผก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10
ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 600 บาท จากการเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ในกิจกรรม “ZHONG LING CUP” การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 และ วันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564