การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติรูปแบบออนไลน์ขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

ด้วยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติรูปแบบออนไลน์ขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่

1.นางสาวคูณณัฐา หิรัญญวิภาดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6.9

2. นายศิรวิชญ์ คุณยศยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6.9

รางวัลชมเชย การแข่งขัน TIK TOK ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่

1. เด็กหญิงอ้อม เพชรวิไล นักเรียนชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2.9

2. เด็กหญิงชนิสรา สิงห์สุข นักเรียนชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2.9

3. เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปาเคีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2.9