การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย ครั้งที่ 5/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ภารกิจและแนวทางการบริหารจัดการ ตามนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์