การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียน MEP

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียน MEP จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์