การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมป์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมป์