กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีนได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ขึ้นในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีนได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ขึ้นในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน การแจกอั่งเปา และตอบคำถามวันตรุษจีนเพื่อชิงรางวัลให้กับนักเรียนทุกคน