กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง TOTAL LUNAR ECLIPSE วันลอยกระทง วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมดาราศาสตร์ อาคาร 1 บำรุงกุมารี (ห้อง 171 และ ชั้นดาดฟ้า)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง TOTAL LUNAR ECLIPSE วันลอยกระทง วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมดาราศาสตร์ อาคาร 1 บำรุงกุมารี (ห้อง 171 และ ชั้นดาดฟ้า) รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น (ไม่รับ Walk-in) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/am6AFB3D6wYNf6Yw8

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3sW7OqA

Message us