กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 และ 5.5

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 และ 5.5 ณ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย