กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม JAPAN DAY ครั้งที่ 14 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม JAPAN DAY ครั้งที่ 14 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งนี้ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้นต้องควบคู่กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนห้องเรียนเน้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1.11 และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. 4.11 และ ม. 5.11 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่ การสวมชุดยูกะตะ การชงชาแบบญี่ปุ่น การทำพัด การห่อผ้าฟุโรชิกิ การพับกระดาษโอริกามิ ลูกคิดญี่ปุ่น การเขียนพู่กันจีน และเกมบิงโกรับของที่ระลึกจากญี่ปุ่น