กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรม “วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรม “วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมช่อสารภี โดยมีนายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และจุดธูปบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมในการทำกิจกรรม