ระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์


ติดต่อสอบถาม 053-711450 ต่อ 113-114
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ และตารางการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซต์หลัก www.damrong.ac.th หรือทางเว็บไซต์รับสมัคร

 

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
554 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5371-1450 และ 0-5347-0298-9
โทรสาร: 0-5371-1471
เว็บไซต์: www.damrong.ac.th
อีเมล์: damrong@damrong.ac.th
อีเมล์: ds2476@yahoo.co.uk