โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนและการประชุมครูนานาชาติในเวียดนาม (AYCV 2023)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย​ นำโดยว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นางปิยพร ณ ลำปาง หัวหน้างาน EIS และนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาเซียนยูธแคมป์ AYCV 2023​ ตามที่โรงเรียนมัธยม Nguyen Hue High School of Thua Thien Hue province, และ ASEAN English for Integrated Study Association (AEISA) จัดค่ายเยาวชนอาเซียนและการประชุมครูนานาชาติในเวียดนาม (AYCV 2023) ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2566 ในหัวข้อ “A Youth-led Approach to Promoting the Cultural Heritage”

โดยมีวัตถุประสงค์ของงานคือการนำตัวแทนนักเรียนและครูจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเวียดนามมาพบปะและแลกเปลี่ยนด้านนาฏศิลป์ เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อจัดการประชุมครูเกี่ยวกับ “การปฏิรูปการศึกษาภาษาอังกฤษ: นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับครูมัธยมปลาย” อีกทั้ง AYCV 2023 จะเป็นเวทีสำหรับเยาวชน ผู้นำในอนาคตเพื่อแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับความพยายามในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้ค่ายเยาวชนจะรวบรวมเยาวชนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันจากทั่วทุกมุมโลก และสร้างความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนครั้งนี้ คือ นักเรียน 150 คนและครู 50 คน