โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนายนุสรณ์ ทรงชา และนางสาวดาราวีร์ ปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัล GPSC YSI RETURN HOME AWARD PRESENTATION

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนายนุสรณ์ ทรงชา และนางสาวดาราวีร์ ปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัล GPSC YSI RETURN HOME AWARD PRESENTATION โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท จากโครงการ YSI RETURN HOME จัดขึ้นโดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และมีโอกาสได้จัดแสดงผลงานต่อที่งาน โชว์นวัตกรรม Techsauce Global Summit 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์