โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ