โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีดำรง