โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ครูณรงค์ชัย ฝั้นก้อ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ครูณรงค์ชัย ฝั้นก้อ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2565