โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) โดยมีนักเรียนได้รัลรางวัล ดังนี้

1. การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 第二届“中领杯”泰国中国语言文化大赛 จัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัล ชมเชย

ได้แก่ นายนุภาพ ยั่งวจนะ ชั้น ม.5.10

การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัล ชมเชย

ได้แก่ น.ส.เพชรไพลิน ใจโผก ชั้น ม.6.10

2. การประกวดคลิปวีดีโอสั้นเทศกาลตรุษจีน จัดโดยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

คลิปวีดีโอทำอาหารจีน ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ น.ส.ญาณี เลเชอะ ชั้น ม.6.10

คลิปวีดีโอการเขียนพู่กันจีน ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่ นายคุณวุฒิ งานยางหวาย ชั้น ม.5.10

3.การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถมและมัธยมศึกษา จ.เชียงราย ปี 2564 【2021年清莱地区 中小学生汉语演讲比赛】จัดโดย สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ ด.ญ. พรธีรา วัฒนา ชั้น ม.3.11

4. การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมจีน (การแสดงระบำจีน) จัดโดย สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโรงเรียนพานพิทยาคม นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

การแข่งขันระบำจีน ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่

1.น.ส.นฤภร บุญของ ชั้น ม.6.12

2.น.ส.สุมิตตา ธรรมวงค์ ชั้น ม.6.12

3.น.ส.สุรีย์พร มั่นคำ ชั้น ม.6.12

4.น.ส.สวรรยา เล่าวิริยะธนชัย ชั้น ม.6.12

5.น.ส.ปิยฉัตร วงศ์บุญชัยเลิศ ชั้น ม.6.12

5.การแข่งขันผลงานนิทรรศการเปิดประตูสู่แดนมังกรครั้งที่ 20 จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักเรียนได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 800 บาท ได้แก่ นางสาวเพชรไพลิน ใจโผก ชั้น ม.6.10

การแข่งขันคลิปวีดิโอของดีในท้องถิ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1700 บาท ได้แก่

นางสาวสุพัตรา มณีบงกช ชั้น ม.6.10

นางสาววรรรรรร จุมปูธง ชั้น ม.6.10

นางสาวญาณี เลเชอะ ชั้น ม.6.10