โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2022

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร สาคุณ นายวิษณุชัย หัตถกอง และนายณัฐชพน วงศาโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2022 ณ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยมีครูที่ปรึกษาคือนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร์ และนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว