โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู พร้อมด้วยภรรยา นางเซซิล มาตู และคณะทำงานจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และผู้ช่วยที่ปรึกษาทูตฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเข้าพบคณะผู้บริหาร หารือความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสถานทูตฝรั่งเศส พบปะคณะครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดย ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดร.เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล ประธานสมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย นายอนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสมาคมฝรั่งเศสไทยเชียงราย พร้อมด้วยนายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมห้องศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงราย