โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้มอบโทรทัศน์ 55 นิ้ว

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้มอบโทรทัศน์ 55 นิ้ว จำนวน 28 ชุด มูลค่า 492,800 บาท เพื่อติดตั้งในห้องเรียน​ อาคาร 1 บำรงกุมารี